[Hướng dẫn] Cách viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Để xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần phải có hóa đơn thương mại (Commercial Invoice). Tuy nhiên, kể từ ngày Bộ tài chính quy định việc xuất hóa đơn theo thông tư 78/2021/TT-BTC. Thì đối với hàng xuất khẩu cũng phải xuất hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP. Hải Quan sẽ có hướng dẫn doanh nghiệp về cách viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sao cho phù hợp.

Những thông tin bắt buộc phải có

  • Thông tin về đơn vị xuất hàng.
  • Lệnh điều động: Bao gồm chữ cái và số để dễ quản lý, tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu nội bộ.
  • Đơn vị tiền tệ: Ngoại tệ (không đưa tỷ giá), không được quy đổi nguyên tệ.

Hiện nay, có 2 mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được Hải Quan hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng như sau:

Mẫu phiếu số 1

  • Xuất tại kho (tên đơn vị xuất hàng).
  • Nhập tại kho (tên của đơn vị vận chuyển – nhận hàng).
Mẫu số 1
Mẫu số 1

Mẫu phiếu số 2

  • Đơn vị nhận hàng (tên của đơn vị vận chuyển – nhận hàng).
  • Mã số thuế (mã số thuế của đơn vị nhận hàng).
  • Địa chỉ nhận hàng (địa chỉ của kho cảng Hải Quan).
Mẫu số 2
Mẫu số 2

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Rate this post