Với những chính sách bảo mật thông tin này, sẽ giúp cho khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm hơn khi mọi thông tin riêng tư của mình trong quá trình đăng ký thông tin chi tiết tại website https://247expressvn.vn đều sẽ luôn được bảo mật một cách tuyệt đối. Qua đó khách hàng sẽ có thể đọc được những thông tin chi tiết về những chính sách bảo mật của chúng tôi cung cấp dưới đây.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Toàn bộ những thông tin mà khách hàng cung cấp thông qua website của Dịch Vụ 247Express cũng như thông qua những giao dịch trực tiếp sẽ giúp cho chúng tôi:

  • Có thể hỗ trợ khách hàng trong những công việc khảo sát, triển khai công việc một cách nhanh chóng và chính xác
  • Giải đáp được những thắc mắc của quý khách

Một số những thông tin cá nhân chúng tôi cần thu thập từ khách hàng bao gồm:

  • Họ tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Mọi thông tin này cần phải cung cấp chính sát nhằm đảm bảo được tính xác thực và đặc biệt là phải hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến pháp luật của những thông tin khai báo.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi luôn cam kết chỉ sử dụng những thông tin của khách hàng thông qua những mục đích phù hợp và tuyệt đối sẽ không cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ 3 nếu như chưa có sự cho phép của quý khách.

Chỉ trong một số những trường hợp cụ thể đặc biệt, bắt buộc chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn như:

  • Khi có sự yêu cầu của các cơ quan pháp luật điều tra
  • Trong trường hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Dịch Vụ 247Express trước pháp luật
  • Những tình huống khẩn cấp, nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của quý khách

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện đúng theo như những yêu cầu khi khách hàng muốn được kiểm tra, bổ sung, và điều chỉnh hoặc có thể là huỷ bỏ thông tin trên cá nhân đã thu thập trước đó.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ luôn cam kết tính tuyệt đối bảo mật thông tin của quý khách.

Để có thể bảo tuyệt mật 100% mọi thông tin, chúng tôi mong muốn quý khách không tự ý chia sẻ thông tin của mình cho người khác biết. Ngoài ra, cũng khuyến cáo với quý khách chỉ nên sử dụng những mật khẩu có độ khó phức tạp và không nên đăng nhập tài khoản của Dịch Vụ Chuyển Nhà 247 tại các dịch vụ máy tính công cộng khác.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin này sẽ được áp dụng cho tất cả mọi khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Dịch Vụ Chuyển Nhà 247 cung cấp.

Rate this page