HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

CÔNG TY…………

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-oOo———-

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định chi tiết về việc thực hiện hợp đồng;

– Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày 09 tháng 08 năm 2019, Tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Today địa chỉ Phòng 914, Tòa Nhà CT4C/X2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP. Hà Nội hai bên chúng tôi gồm:

BÊN A ( BÊN THUÊ): ………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………Chức vụ……………………………

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………Fax …………………………………

BÊN B (BÊN CHO THUÊ): …………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………..Chức vụ ……………………………

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………….

Điều hành xe: ………………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: PHƯƠNG THỨC THUÊ XE

 • Ngày tháng: ……………………………………………………………………..

 

 • Loại xe: ………………………………………………………………………..

 

 

 • Hành trình: ……………………………………………………………………..

 

 • Đơn giá: ………………………………………………………………………

 

 

 • Đặt cọc: …………………………………………………………………….

 

 • Thanh toán: ……………………………………………………………….

 

 

 • Giờ và địa điểm đón khách: ………………………………………………

 

 • Liên hệ: ………………………………………………………………………

 

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 1. Giá trị hợp đồng
 • Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………………………….
 • Bằng chữ : ……………………………………………………………………….
 • Chi phí trên đã bao gồm …………………………………………………………..

 

 1. Phương thức thanh toán:
 • Bên A sẽ tạm ứng tiền thuê xe cho bên B số tiền là: …………đồng bằng ………….
 • Bên A sẽ thanh toán tổng giá trị của hợp đồng tương ứng với số tiền …….đồng ngay sau khi kết thúc hành trình cho lái xe.

 

ĐIỀU 3: THÔNG BÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 • Trong trường hợp Bên A có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu của công việc hoặc do yếu tố khách quan khác mà không thể tiến hành theo đúng thời gian tại Điều 1 thì phải thông báo cho Bên B trước ít nhất là 02 ngày trước ngày tiến hành công việc, đồng thời thông báo cho Bên B chính xác thời gian khác sẽ tiến hành các công việc tại Điều 1. Trong trường hợp đã lùi lại thời gian mà Bên A vẫn không thể tiến hành theo đúng thời gian thỏa thuận thì Bên B không phải hoàn trả lại số tiền đã thanh toán trước tương ứng với 50% giá trị hợp đồng;
 • Trong trường hợp Bên B không thể bố trí xe và lái xe theo đúng thời gian thỏa thuận tại Điều 1 thì phải thông báo trước cho Bên A ít nhất là 02 ngày trước ngày tiến hành công việc tại Điều 1 đồng thời thỏa thuận lại với Bên A thời gian chính xác để đưa đón Bên A. Nếu Bên B vẫn không thể tiến hành đưa đón Bên A theo đúng thời gian đã thỏa thuận lùi lại thì phải thanh toán hoàn lại cho Bên A khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền bằng với số tiền Bên A đã thanh toán trước.

 

ĐIỀU 4: CAM KẾT CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Ngay sau khi ký kết hợp đồng nếu bên nào muốn hủy hợp đồng thì phải chịu tổn phí 50% tổng giá trị của hợp đồng
 • Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thực hiện được hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc tìm hướng giải quyết.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản để cùng thực hiện.
 • Sau khi kết thúc hợp đồng, nếu không có phát sinh gì thì hợp đồng này được coi như thanh lý hợp đồng.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Rate this post